ערכים

תרומה לקהילה

תרומות האירגון

הארגון תורם על פי שיקול דעתו למשפחות נזקקות בבאר שבע. קריטריונים לקבלת תרומה ניתן לקבל במייל: shemmamsm@gmail.com או בפל: 053-7707004

ייעוץ זוגי

הארגון מעמיד יועץ זוגי מתנדב לזוגות הנתונים במשבר והזקוקים לליווי ותמיכה. יש לפנות במייל: shemma331@gmail.com

טקסי נישואים אזרחיים

הארגון מעניק ללא תשלום עורך טקסי נישואין לזוגות המעוניינים בטקס אזרחי ו/או מסורתי ברוח מודרנית. יש לפנות במייל: shemma331@gmail.com

ידע ומחקר

החלטות המבוססות על בחינה מעמיקה, ידע רחב ומחקר מתקף ככלי תומך החלטה ניהולית.

ניסיון

שנצבר במהלך שני עשורים שבמהלכם הוענקו שירותים רבים ומגוונים ללקוחותינו.

יצירתיות לצד אנליטיות

הכרה בחשיבות החדשנות והיצירתיות בתהליכים העסקיים לצד שימוש בכלים אנליטיים מובהקים.

תועלות

הבנה ברורה שהלקוחות של השותפים שלנו מבקשים לקבל תועלת ברורה מהמוצר ואו השירות שהם רוכשים, באופן שישפר את מצבם ויספק את צורכיהם.

עשייה

כבסיס לכל הצלחה. התובנה שהכול כרוב המעשה במשמעותה הפשוטה שהצלחתה של תוכנית, טובה ככל שתהיה, תלויה בפעולת היישום. מהותו של הניהול אינה רק ידע אלא בעיקר ביצוע.

תכנון

זהו משתנה המוביל בעוצמת השפעתו בכל שלבי הניהול ובכל הממדים. קביעת מדיניות ומטרות לפיתוח שעל בסיסם נבנית תכנית עבודה מפורטת.

מדידה

החובה לשפר תהליכים ניהוליים, נשענת על שיטה אובייקטיבית, מבוקרת והמבוססת על כימות מדויק ככל האפשר. לשאוף לקיים באופן סדיר פעולות של מדידת הביצועים הנוכחיים והערכת ביצועים עתידיים הצפויים במימוש תכנית העבודה. לא להסתפק רק בכוונות ביצוע, הערכה או התרשמות כללית. להתייחס למדידת הביצועים הארגוניים כאל מטלה ניהולית.

שותפות

אנו כשותפים ללקוחותינו וכבעלי עניין מובהקים בהצלחתם.

יוזמה

ייזום והנעת תהליכים עסקיים, מסחריים, ארגוניים או אידיאולוגיים - חדשים ומראשיתם, תוך בניית הזדמנויות עסקיות וארגוניות ופיתוח יכולת אישית וארגונית להגות רעיונות לקידום מטרות הארגון וביצועם.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן