פרויקטים

חברה עסקית בתחום התיירות

המובילה בתחומה בישראל. עוסקת באיגוד סוכנויות לכלל יצירת קונסולידציה עסקית. במסגרת זו עצבנו את התוכנית האסטרטגית של הארגון ואף יישמנו אותה לאורך שנים מספר. התכנית התמקדה בפיתוח העסקי בארץ ובחו"ל, תוך פירוט רב ביחס לכל מקורות הצמיחה הרצויים ואופני היישום בפועל. במהלך תקופה זו החברה צמחה מאיגוד של 51 סניפים לכ- 220 סניפים ושלוחות.

ארגון לשמירת טבע וסביבה

עבורם בצענו תהליך של ניהול והרחבת המחלקה לקשרי חוץ וגיוס המשאבים בארץ ובעולם. בתהליך זה הוגשה תוכנית מקיפה שכללה הרחבה משמעותית של ערוצי גיוס המשאבים עבור החלה"ט. כמו כן, פעלנו במשך מספר שנים ביישומה של התוכנית באופן שהגדיל את סכומי התרומות בכ- 62%.

עיר תיירותית גדולה

בחזון העיר מופיע המרחב התיירותי והעצמתו. גיבשנו תכנית אסטרטגית מקיפה לפיתוח תיירותי של העיר ובכלל זה ביסוס התשתית הניהולית, מיפוי האטרקציות וגורמי המשיכה הקיימים, עידוד ופיתוח אטרקציות אטרקטיביות חדשות ובניית מערך של שיווק ותדמית עירונית בהקשר התיירותי.

חברה קמעונאית עם מערך סניפים רחב

חברה מובילה בישראל בתחומה בעלת מערך של עשרות סניפים ברחבי הארץ. קיימנו עבורם תכנית הדרכה של הכשרת מנהלים חדשים לסניפים. התהליך כלל בניית המערך ההדרכתי והלימודי, בחירת המשתתפים הפוטנציאליים לניהול והעברת כל ההרצאות, השיעורים והסדנאות במשך שבועות רבים, כמו גם המנטורינג והליווי האישי. בסיום ההכשרה הניהולית בצענו ביחד עם הנהלת הארגון את תהליך השיבוץ של המנהלים החדשים ממחזור ההכשרה.

קיבוץ ברמת הגולן

הקיבוץ מפעיל מערך תיירותי ומלונאי יוקרתי. עבורם קיימנו הליך מתמשך של מיתוג ופיתוח עסקי. בוצע אפיון של השירותים, הוצעה תכנית השיווק ועיצוב התדמית, התקיימו סדנאות לכל הצוות הניהולי והעובדים במתחם, גובשה התפיסה המיתוגית, הן בממד הערכים והזהות הייחודית והן בממד העיצובי תפיסתי. כתוצר נלווה לתהליך גם גובשו עקרונות להרחבת הפעילות המלונאית ואלו יושמו במלואם בהצלחה.

חברה לניהול פרויקטים ותשתיות

החברה עוסקת במתן שירותי ניהול פרוייקטים במגוון רחב של תחומים. ליווינו את הנהלת החברה בגיבוש האסטרטגיה העתידית שלהם, תוך מיקוד בתחומי פעילות רצויים בארץ ובחו"ל ובמבנה הבעלות. התהליך כלל גם סדנאות וקבוצות מיקוד פנים ארגוניות.

תאגיד רב עסקי

במסגרת התאגיד מופעלות ארבע יחידות עסקיות שונות הנמצאות בגיוון מקושר. ערכנו עבורם תהליך מתמשך של גיבוש אסטרטגיה תאגידית שבה עוצבו מחדש המטרות, קשרי הגומלין בין היחידות העסקיות, גיבוש מבנה ארגוני יעיל וכן נכתבו המלצות לפיתוח עסקי בעלות משמעויות ארוכות טווח. במהלך החודשים של בניית התכנית האסטרטגית בוצעו גם סקרי שווקים ומחקרי שוק מקיפים. התוכנית יושמה במלואה ומרכיבים ממנה עדיין בשלבי פיתוח ובכלל זאת בניית מתחם עסקי חדש.

מוזיאון מהגדולים בעולם

בארגון זה אשר אמון על הנצחת השואה וזכר הקורבנות, קיימנו סדרת הרצאות מקיפה שמטרתה הייתה הכשרת הצוותים המקצועיים בתחומי השיווק האידיאולוגי והערכי. בסדרת הרצאות זו הוענקו לצוות האמון על שיווק והדרכת הפעילויות, כלים עכשוויים שסייעו להם בהבאת קבוצות מבקרים רבות והדרכתם המקצועית והערכית כאחד.

מוזיאון ציבורי

מסונף לסוכנות היהודית וממוקם בהר הרצל שבירושלים. המוזיאון מנציח את מורשתו של חוזה המדינה ואנו ניהלנו עבורם בשנים הראשונות להקמתו מחדש, את כל מערך השיווק והמכירות. בנינו את התשתית השיווקית, הפרסומית, התדמיתית והתפעולית בתחום זה והפעלנו אותה במשך שנים מספר עד שלב הבגרות של המוזיאון.

חברת אחזקות

חברה זו מפעילה גם רשת בתי מלון. ביצענו עבורם עבודת תכנון מקיפה שבחנה כל בית מלון בנפרד וכל אחד ביחס לאחרים, בתוך הרשת ובסביבה העסקית הרחבה. נבחנו ונותחו היבטים רבים ובכללם הניהול, התפעול, השיווק והמכירות. נבנו מדדים השוואתיים שאפשרו להנהלת הרשת לשפר את ההתנהלות התפעולית ולמקסם את מערך השיווק.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן